Ποιότητα

Η συσσωρευμένη εμπειρία μας και η άμεση γνώση και επαφή με το προϊόν, μας δίνει προβάδισμα έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Την ολοκληρωμένη διαχείριση του από τη συγκομιδή του καρπού μέχρι την επιλογή της άριστης ποιότητας ελαιολάδου και της τελικής τυποποίηση του.


Παράληλα έχουμε πιστοποιηθεί απο τον Οργανισμό Ελεγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ καθώς και από το Ελληνικό Κράτος αφού έχουμε υπαχθεί σε καθεστώς ελεγχομενης αποθήκης με αριθμο πιστοποίησης EL 40-128.